Barefoot producten bevatten géén gevaarlijke dampen zoals bij vrijwel alle 2 componenten vloersystemen. Ook bij productie van ons materiaal komen er geen gevaarlijke of milieu belastende dampen vrij. Barefoot Minerale vloeren is daarmee de eerste vloeren leverancier in Europa die milieu verantwoorde vloeren heeft ontwikkeld en geproduceerd. 

Barefoot producten hebben een laagdikte tussen de 7 en 10 m/m. Met een Barefoot gietvloer heeft u vrijwel geen bijkomende kosten m.b.t. het egaliseren van uw ondervloer. Het Barefoot Minerale vloersysteem kent geen krimp.

Barefoot producten zijn 100% recyclebaar.  Er komen geen milieu belastende stoffen vrij bij verwijdering of  verwerking van Barefoot producten in nieuwe toepassingen. Barefoot producten kunnen gebruikt worden na recycling als vulstof voor beton die weer gebruikt kan worden voor funderingen van gebouwen of als onderlaag van nieuw aan te leggen bestrating of wegen.

Het milieu is het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van  Barefoot Minerale vloeren. Barefoot producten zijn zeer duurzaam en hebben een zeer lage milieu belasting. Als we dit vergelijken met pvc, tapijt, linoleum en kunststof vloeren, die allemaal als basis materiaal aardolie hebben, zien we door de ingewikkelde productieprocessen van deze materialen veel broeikasgassen worden uitgestoten.

Barefoot Mineral floors

Gratis vloeren informatiepakket.

login C02 uitstoot Kleurenkaart Yes NO Product informatie